Θεραπεία Ζευγαριών

Το ζευγάρι αποτελεί ένα σύστημα δύο ατόμων που βρίσκονται συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να έχουν μία σχέση ζευγαριού. Τα ζευγάρια συνήθως αναζητούν την βοήθεια του θεραπευτή όταν κάτι έχει πάψει πλέον να είναι όπως παλιά. Η θεραπεία ζευγαριού ξεκινά στο σημείο που κάτι “τελειώνει” ή έχει ήδη “τελειώσει”. Το “τέλος” μπορεί να αφορά τον έρωτα ή οτιδήποτε δεν κάνει πλέον το ζευγάρι που μπορεί να έκανε παλιά και του πρόσφερε ευχαρίστηση.

Στη θεραπεία ζεύγους συμμετέχουν και οι δύο σύντροφοι και στόχος είναι η αναζήτηση μαζί με τον θεραπευτή αυτού που δεν υπάρχει πλέον, αυτού που έχει χαθεί. Αυτό το “τέλος” μπορεί να αποτελεί την αρχή για κάτι νέο ή μία αφορμή για την επαναφορά του παλιού τρόπου με τον οποίο σχετίζονταν οι δύο σύντροφοι.  Ο θεραπευτής βοηθά το ζευγάρι σε αυτήν την αναζήτηση παρέχοντας ένα βλέμμα είτε στην κατεύθυνση του καινούργιου είτε του παλιού, τότε που τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας αναδύονται τα νοήματα που δίνει κάθε σύντροφος τόσο στη δική του συμπεριφορά όσο και στην συμπεριφορά του συντρόφου του.

Η διάρκεια της συνεδρίας είναι δύο ώρες(120 λεπτά).