Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά- Πέμπτη έκδοση WISC-V

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά, Πέμπτη Έκδοση, Wechsler Intelligence Scale for Children- Fifth Edition(WISC-VGR ) είναι ένα ατομικά χορηγούμενο, πλήρες κλινικό εργαλείο για την εκτίμηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικιών 6 έως 16 ετών.

Το WISC-V είναι τελευταία αναθεωρημένη έκδοση της κλίμακας η οποία σταθμίστηκε στην Ελλάδα το 2014. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, καθώς λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές τόσο στην εκπαίδευση αλλά και τις ευρύτερες κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές οι προηγούμενες εκδόσεις μπορεί να μην ανταποκρίνονται σε κάποια σημεία στις γνώσεις των παιδιών σήμερα.

Η κλίμακα νοημοσύνης WISC-VGR παρέχει βαθμολογίες υποδοκιμασιών και δεικτών που αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα του παιδιού σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία αλλά και σύνθετες βαθμολογίες που αντιπροσωπεύουν τη γενική νοητική ικανότητα. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και το σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η χορήγηση του ψυχομετρικού εργαλείου γίνεται μετά από αίτημα των γονέων στα πλαίσια μίας συνολικής ψυχολογικής εκτίμησης του παιδιού.