Οικογενειακή Θεραπεία

Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά το άτομο στο πλαίσιο της  οικογένειάς του επηρεάζει πολύπλοκα και δυναμικά την ανάπτυξη του καθώς για τον κάθε έναν από εμάς το πρώτο σύστημα στο οποίο εντασσόμαστε και ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης μας είναι η οικογένειά μας.

Οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες και αξίες του καθενός από εμάς συνδέονται με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, με τον τρόπο που έχουμε σχετιστεί και έχουμε μάθει να επικοινωνούμε με τους σημαντικούς άλλους που είναι τα μέλη της οικογένειάς μας. Ωστόσο, ακόμη και τα μέλη της ίδιας οικογένειας δεν βιώνουν απαραίτητα το περιβάλλον της οικογένειάς τους με τον ίδιο τρόπο. Σκεφτείτε τα αδέλφια που αν και μεγαλώνουν με τους ίδιους γονείς τις περισσότερες φορές ιδιοσυγκρασιακά διαφέρουν.

Υπάρχουν φορές που κάποιο μέλος της οικογένειας εμφανίζει ένα σύμπτωμα ή που υπάρχει κάποια δυσκολία που τους φέρνει αντιμέτωπους με εντάσεις και αδιέξοδο.  Στο πλαίσιο της οικογενειακής θεραπείας δίνεται χώρος στα μέλη της οικογένειας να εκφράσουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους με στόχο τη μετακίνηση σε διαφορετικές «θέσεις» που θα τους κάνουν να νιώθουν καλύτερα και θα οδηγήσει στην ανάδυση μίας νέας δυναμικής.