Συμβουλευτική γονέων

Η αλλαγή της κοινωνικής πραγματικότητας φέρνει πολλές φορές τους γονείς αντιμέτωπους με μία πληθώρα ρόλων τους οποίους καλούνται να διαχειριστούν(γονείς, παιδιά των γονιών τους, σύζυγοι, εργαζόμενοι) και οι οποίοι πολλές φορές τους φέρνουν σε αδιέξοδο. Η ικανοποίηση που βιώνει ο γονέας στους διαφορετικούς ρόλους του καθώς και οποιαδήποτε σύγκρουση ρόλων επηρεάζει άμεσα και το παιδί.

Μέσα από τη συμβουλευτική γονέων οι γονείς έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά τους, να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους με στόχο να αναδυθούν νέες οπτικές και προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό του γονεϊκού τους ρόλου και τη διαχείριση των συμπεριφορών των παιδιών τους.